POLSKA TO MÓJ DOM – Moja miejscowość

28 kw.

Temat kompleksowy: POLSKA TO MÓJ DOM  –  realizowany w gr. 3- latków: Tygryski       i  Zajączki                                      

Temat dnia :  Moja miejscowość        

Cele ogólne: doskonalenie umiejętności liczenia; zabawy figurami geometrycznymi;

podawanie nazwy swojej miejscowości; rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.Moje miasto – rozmowa z dzieckiem. Pytania kierowane do dziecka:

– czy wiesz jak nazywa się miejscowość, w której mieszkasz?

– czy wiesz jaki masz adres zamieszkania?

– czy wiesz jak nazywa się miasto, w którym jest twoje przedszkole ?

2.Dukla –  co wiemy o naszym mieście?

– czy potrafisz powiedzieć jakie znasz charakterystyczne miejsca, budowle, pomniki w Dukli?


Przedszkole Gminne w Dukli.

Urząd Gminy w Dukli

Herb Dukli

Cmentarz WojskowyRynek w Dukli
Zamek w Dukli i Muzeum HistoryczneFigura Świętego Jana z Dukli i Sanktuarium Świętego Jana z Dukli.

Dukla Kościół Farny

3.Praca plastyczna . Spróbuj narysować  ,, Kolorowe miasto” używając figur geometrycznych ( kwadratów, prostokątów, trójkątów, kół). Liczy się pomysłowość!