POLSKA TO MÓJ DOM – POLSKA TO MÓJ KRAJ

29 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 3-latków: TYGRYSKI, ZAJĄCZKI.

Temat dnia: „ Polska to mój kraj”

Cele ogólne:

– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i poprawnego wypowiadania się  na określony temat;

– kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska;

– budzenie przywiązania do swojego kraju;


Proponowane sposoby realizacji tematu:

Polska – słuchanie wiersza R. Przymusa oraz rozmowa na temat jego treści.


Polska” Ryszard Przymus

Polska – to taka kraina,

która się w sercu zaczyna.

Potem jest w myślach blisko,

w pięknej ziemi nad Wisłą.

Jej ścieżkami chodzimy,

budujemy, bronimy.

Polska – Ojczyzna…

Kraina, która się w sercu zaczyna.


Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza, zapytaj, o jakim kraju była mowa w wierszu. Wyjaśnij słowa: ojczyzna, Wisła, kraina. Zapytaj również:

  • Co przedstawia ilustracja powyżej? (np. To jest mapa Polski).
  • Jakie kolory widzisz na mapie Polski? Pokaż dziecku gdzie na mapie są: morze, góry.
  • Poproś aby dziecko samo wskazało, gdzie jest morze Bałtyckie, a gdzie są góry? A także aby określiło gdzie są te miejsca na mapie (np. z boku, u góry, na dole itp.)
  • Czy wiesz co zostało zaznaczone na niebiesko na mapie? (rzeka Wisła). Poproś aby poprowadziło palcem bieg rzeki Wisły od gór aż do morza!
  • Czy wiesz jak nazywa się stolica Polski? (Warszawa) Powiedz i pokaż dziecku na mapie.


2. Zachęcamy do obejrzenia filmu animowanego  “Polskie symbole narodowe”

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A&fbclid=IwAR1Zf4iAPiGOLy-xSOQlwRfBsEAc3avpfVPb9GQA1m3OapCPMNZ9PHpkou4

 Po obejrzeniu poproście dziecko, aby w kilku zdaniach opowiedziało co zapamiętało.


3.„Mapa Polski” – zadaniem dziecka będzie rysowanie palcem po konturze mapy Polski. Następnie obrysowanie mazakiem/ kredką/ ołówkiem konturu mapy Polski.|


4. Zabawa “Orzeł”
Dziecko jest orłem 🙂 Porusza się po pokoju naśladując tego pięknego ptaka. Mamusia/tatuś będzie klaskać w dłonie, a dziecko naśladuje  lot orła zgodnie z wyklaskiwanym rytmem: szybko lub wolno. Kiedy mamusia klaska wolno orzeł lata nisko (dziecko pochyla się), kiedy klaszcze szybko orzeł lata wysoko ( dziecko biega na palcach).