PRACA ROLNIKA – Jakie maszyny pomagają rolnikowi

14 maj

Temat kompleksowy:  PRACA ROLNIKA realizowany w gr.4 – Latków:

BIEDRONKI, ŻABKI, KOTKI

Temat dnia:  Jakie maszyny pomagają rolnikowi?

Cele ogólne:  rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych; kształtowanie umiejętności współpracy.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1. Jakie maszyny pomagają rolnikowi? Rozmowa na temat pracy rolnika na podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci. Kształtowanie umiejętności odpowiedzi na pytania.

Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika przygotowanego przez rolnika.

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go wyko­rzystywać przy różnych pracach.

Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele.

Pług – narzędzie do przekopywania ziemi po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona.

2.,,Traktor” składanie przestrzennego pojazdu z papieru. Praca z W.str.41.Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.

3.,,Stary Donald farmę miał” , doskonalenie śpiewu piosenki, utrwalanie słów i melodii, zabawa przy piosence.