Praca rolnika – Maszyny w gospodarstwie

05 maj

Temat kompleksowy realizowany w gr. 5-latków: JEŻYKI, SMERFY

Temat dnia: Maszyny w gospodarstwie

Cele: poznanie nazw maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika, wzbogacanie słownika czynnego dzieci, rozwijanie pamięci słuchowej.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.„Siano” – uważne słuchanie wiersza D. Gellnerowej.

Siano Danuta Gellnerowa

 Ładujemy sianem wóz –

jak trzeba –

wysoko, wysoko,

prawie do nieba.

I wchodzimy na siano pachnące,

i nad głową

mamy złote słońce.

Wiatr za wozem

biegnie szybko w ślad,

a my z siana,

dzisiaj z góry

patrzymy na świat.

I jedziemy,

i jedziemy

gościńcem wesołym,

i wieziemy całą łąkę

do naszej stodoły.

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza. Pytania pomocnicze:

  • Co wieziono do stodoły?
  • Co to jest siano?
  • Czym przywieziono do stodoły siano?
  • Jakie znasz urządzenia lub maszyny, które wykorzystuje rolnik w swojej pracy?
  • Podziel ich nazwy na sylaby, a później na głoski.

2.„Maszyny rolnicze” – propozycja filmu edukacyjnego dla dzieci.

3.„Nosimy worki” – zabawa ruchowa, naśladowcza.

Dzieci mają zadanie naśladować przenoszenie worków z jednej strony pokoju na drugą. Rodzic za każdym razem zmienia polecenie: lekkie / ciężkie worki. Dzieci starają się pokazać swoim ruchem przenoszony ciężar.

4. Propozycja karty pracy. Ćwiczenie małej motoryki. Rysowanie traktora po śladzie oraz dowolne kolorowanie pojazdu.

Źródło: Tropiciele, Zeszyt grafomotoryczny, WSiP.

5. Proponujemy wiosenny spacer po najbliższej okolicy (wybierajmy bezpieczne miejsca). Obserwacja pracy na polach oraz zmian zachodzących w przyrodzie. Po powrocie do domu pamiętajcie o dokładnym myciu rączek.