PRACA ROLNIKA –TRAKTOR

14 maj

Temat kompleksowy realizowany w gr. 3-latków: TYGRYSKI, ZAJĄCZKI.

Temat dnia: „Traktor”

Cele ogólne:

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

– zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów;

– doskonalenie umiejętności przeliczania;

– ćwiczenie motoryki małej.

Proponowane sposoby realizacji tematu:


1.„Maszyna” – zabawa paluszkowa. Zachęcamy do wspólnej zabawy z dzieckiem.

Ta maszyna, ta maszyna

swoją pracę już zaczyna.

Wszystkie tłoki zaraz ruszą,

bo się razem ruszać muszą.

Rodzic z dzieckiem siadają naprzeciw siebie. Stykają się otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest przybliżona do ciała dziecka druga para do ciała rodzica. Podczas recytacji wiersza na przemian wyciągają i przybliżają do siebie ręce, starając się aby dłonie były ze sobą cały czas złączone. Ruchy są rytmiczne.


2. Traktor – słuchanie wiersza C.P. Tarkowskiego.

„Traktor”

Cezary Piotr Tarkowski

Stoi traktor na podwórzu, 

zabłocony, cały w kurzu.

Latem pełni ważną rolę,

bo wyjeżdża często w pole,

ciągnie, orze i bronuje –

bardzo ciężko tam pracuje.

Rodzic, czytając wiersz, wyjaśnia dziecku niezrozumiałe słowa. Demonstruje ilustrację do wiersza. Dziecko opisuje wygląd traktora. Rodzic zadaje pytanie: Ile traktor ma kół? Dziecko z pomocą rodzica głośno liczy, gdy rodzic na ilustracji wskazuje koła.

3. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o maszynach.

„Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat pracy rolnika na podsta­wie obejrzanego filmu i doświadczeń dzieci.  


4. Zabawa matematyczna – policz kropeczki i zaprowadź paluszkiem traktor do odpowiedniej kupki siana.


5. „Jedzie traktor” – zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi.

Na hasło rodzica: Traktor wyjechał w pole dziecko porusza się w rytm wyklaskiwany przez rodzica lub uderzanie o miskę i naśladuje odgłosy traktora: pach, pach, pach. Gdy rodzic przestaje grać, dziecko zatrzymuje się. Rodzic  prosi, by dziecko podzieliło wyraz traktor na sylaby.

6. „Traktor” – praca plastyczna- pokoloruj obrazek.


A na koniec wspólnie potańczcie przy piosence „Jadę traktorem”