PRACA ROLNIKA – W gospodarstwie

15 maj

Temat kompleksowy:  PRACA ROLNIKA – realizowany w gr.4 – Latków:
BIEDRONKI, ŻABKI, KOTKI
Temat dnia: U rolnika

Cele ogólne:

  • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
  • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
  • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
  • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1. Rolnik liczy zwierzęta. Dziecko na obrazku przelicza kolejno zwierzęta (policz: konie, kozy, krowy, itd. – klaśnij tyle razy w ręce) – jeśli dziecko ma własne zwierzątka, może je również policzyć.

2. Co robią osoby na obrazku, co jeszcze można robić w gospodarstwie?

3. Masażyk do rymowanki „Rolnik” – przeczytaj wiersz rysując wzory na plecach dziecka.

Rolnik rano rusza w pole,                            palcami krocz po plecach dziecka z dołu do góry,
Orać pługiem czarną rolę                            rysuj równoległe do kręgosłupa linie z góry na dół,
Sieje zboże i buraki,                                     stukaj palcami po całych plecach,
Z których później są przysmaki.                lekko dotykaj całymi dłońmi pleców dziecka.

Następnie dziecko może wykonać taki masażyk na plecach rodzica. Chętne dzieci mogą nauczyć się wiersza na pamięć.

4. Utrwalenie piosenki „Dziadek Lulek na wsi” – swobodna improwizacja ruchowa

5. Co rośnie w ogródku? –  prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy, nazywanie roślin, określanie ich wyglądu.