Praca rolnika- Z wizytą u babci i dziadka na wsi

11 maj

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki Praca rolnika
Temat dnia : “Z wizytą u babci i dziadka na wsi”

Cele ogólne:
– Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na
wsi
– Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta
– Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
– Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci podczas zabaw z piłką

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1. “Z wizytą u babci i dziadka na wsi”- rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt na podstawie doświadczeń dzieci.

2. Utrwalanie nazw zwierząt mieszkających na wsi.


3.”U dziadka Lulka na wsi” – słuchanie piosenki, oglądanie filmu edukacyjnego.

4. “Czym nakarmię kota, a czym nakarmię psa?” – pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt. Praca w Kartach pracy str. 25 – łączenie zwierząt z pokarmami.

5. Zabawy ruchowe z piłką na świeżym powietrzu. Doskonalenie chwytu i rzutu.