Pracowita wiosna – Porządki w ogródku

31 mar

Temat kompleksowy realizowany w gr. 5-latków: JEŻYKI, SMERFY

Temat dnia: Porządki w ogródku

Cele: omawianie wiosennych prac w ogródku, rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności przeliczania.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. „Prace w ogrodzie” – rozmowa z dzieckiem na temat obrazka przedstawiającego wiosenne prace w ogrodzie. Dziecko odpowiada na zadane pytania:
  • Jakie prace należy wykonać wiosną w ogródku?
  • Jakie narzędzia widzimy na planszy?
  • Do czego służą te narzędzia?

Źródło: Nauczycielka przedszkola.

2.„Praca w ogródku” – zabawa naśladowcza.

Dziecko uważnie słucha czytaną historyjkę i stara się ilustrować ją ruchem.

Dzieci poszły na wycieczkę do ogrodu. Wzięły z sobą ciężkie skrzynki z narzędziami. Najpierw wyjęły szpadle i skopały ziemię, następnie zagrabiły grządki, łopatą rozrzuciły nawóz. Na przygotowanej ziemi posiały nasionka. Nosiły wodę w konewce i podlewały grządki. Na koniec dzieci pozrywały pierwsze wiosenne kwiaty i zmęczone wróciły do domu.  

3. Propozycja karty pracy. Dziecko skreśla obrazek niepasujący do pozostałych.

Źródło: Tropiciele, Karty pracy, Pięciolatek.

4. „Umiem liczyć” – zabawy matematyczne utrwalające umiejętność przeliczania, umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie siedmiu. Propozycja zabawy:

  • Dziecko ma do dyspozycji kółko do sersa i liczmany. Wykonuje polecenia:

– włóż do kółka 3 przedmioty, policz je;

– dołóż jeszcze 2 przedmioty, policz je;

– dołóż jeszcze 2 przedmioty, policz je.

Zabawę można powtórzyć kilka razy z uwzględnieniem czynności dokładania i odkładania w zakresie siedmiu.

Rodzic prosi o przyniesienie 7 dowolnych przedmiotów. Dziecko układa przyniesione przedmioty jeden obok drugiego, podaje ich nazwy i mówi, który z kolei jest dany przedmiot.

W miarę możliwości zachęcamy do wyjścia na spacer do ogrodu w celu rozwijania odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.  Dzieci mogą także obserwować, czy w przydomowych ogródkach widać osoby, które wykonują prace wiosenno – porządkowe.