Pracowita wiosna. Pracowite ptaki.

02 kw.

Temat kompleksowy realizowany w grupie 5-latków: JEŻYKI i SMERFY.
Temat dnia: Pracowite ptaki.
Cele: – wdrażanie do uważnego słuchania,
– rozwijanie myślenia i koncentracji uwagi,
– doskonalenie umiejętności liczenia,
– zdobywanie wiedzy przyrodniczej,
– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej.

Proponowane sposoby realizacji tematu:
1).Słuchanie wiersza E. Szelburg- Zarembiny pt. ,,Ptaszki”.
Mama ptaszka, tata ptak
wiją gniazdko tak i siak.
Znoszą piórka, włosie, mchy.
-Ja zdobyłem to, a ty?
– Ja to niosę, a ty co?
– Trawka, nitka, puch! Ho! Ho!
Zwijali się, pracowali,
skarb do skarbu przydawali
i śpiewając niby z nut,
zbudowali domek – cud:
gniazdko ptasie takie oto.
Wtuliłabym się z ochotą
między tych pisklątek rój,
gdyby to był domek mój. – O jakim domku była mowa?
– Kto wybudował ten domek?
– Z czego był on zbudowany?
– Co się dzieje w gniazdkach wiosną?

2).Rozwiązywanie zagadek:
– To nie bocian, nie jaskółka,
krzyczy: kuku, to…..(kukułka).

– Jedna wiosny nie uczyni, to znane przysłowie,
ostre, długie jest jej skrzydło, krótki dziób na głowie,
ptaszek umie pięknie latać, robi w niebie kółka,
a jej nazwa jest ci znana, to przecież ……(jaskółka).

– Mały, szary ptaszek,
krótki ma dziób, niedługi ogonek,
wiosną radośnie swym śpiewem wita dzionek. (skowronek).

3).Ćwiczenie koncentracji uwagi: Rodzic czyta tekst, dziecko ma zaklaskać, gdy usłyszy nazwę ptaka.

,,Nad domem krążyły jaskółki, a na stodole usiadł bocian. To znak, że wiosna już do nas przyszła. Rano słychać śpiew skowronków, które w górze przekrzykują się z kukułkami. Bociany od rana polują na żaby, które już okupują rozlewiska i pobliskie łąki. Jaskółki budują gniazda pod okapem stodoły itp.”

4).Zabawa ruchowa ,,Ptaszki do gniazd ‘’- dziecko rytmicznie porusza się po pokoju, na hasło ,,ptaszki do gniazd’ ‘’- wskakuje na krzesło.
5).Propozycja pracy z książką (dla chętnych): Tropiciele, Karty pracy nr 3, str. 22: łączenie obrazków, ćwiczenia w liczeniu.
6).Dla chętnych dzieci: praca plastyczno- techniczna pt. ,,Gniazdko z jajkami ‘’: lepienie z plasteliny, masy solnej, wykorzystanie różnych materiałów przyrodniczych, np. patyczki, piórka.

Bardzo chętnie zobaczymy zdjęcia waszych prac. Dlatego prosimy o przesłanie ich na maile:
JEŻYKI jezyki.dukla@wp.pl, SMERFY smerfy.dukla@o2.pl .

I na zakończenie zachęcam Was, drogie dzieci, poproście rodziców, aby rankiem lub pod wieczór wyszli z Wami na podwórko, do ogrodu (przestrzegamy zasady bezpieczeństwa), poobserwujcie zachowanie ptaków i posłuchajcie, jak cudownie śpiewają.