Próbna ewakuacja przy ul. Kościuszki

08 paź

Dnia 08.10.2021 r. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego dzieci pod opieką nauczycieli oraz pozostałych pracowników, wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi opuściły budynek przedszkola. W akcji wzięły udział wszystkie obecne dzieci z 5 grup przedszkolnych tj. 78 dzieci oraz cały obecny personel – 13 osób. Celem tej akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. Nad sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem całej akcji ewakuacyjnej czuwała pani Wicedyrektor Małgorzata Szczurek . Gratulujemy naszym przedszkolakom odwagi !