Próbna ewakuacja przy ul. Kościuszki

15 lis

Dnia 13.11.2018 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 5 grup przedszkolnych tj. 112 –ro oraz cały personel placówki. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego dzieci pod opieką nauczycieli oraz pozostałych pracowników opuściły budynek przedszkola wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Celem akcji było przygotowanie przedszkolaków do sprawnego opuszczenia budynku w razie pożaru lub innego zagrożenia. Nad sprawnym i prawidłowym przeprowadzeniem akcji czuwała pani Dyrektor przedszkola Lucyna Gumienny, która po zakończeniu ewakuacji pogratulowała odwagi naszym dzielnym przedszkolakom.