RATUJEMY BO UMIEMY !

22 maj

Dzisiaj w grupie ,,Kotków” odbyły się zajęcia z udziałem ratownika medycznego – taty Marcela. Celem zajęć było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.