Rekrutacja

Szanowni Rodzice

dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty (przedszkola) spowodowanym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

dnia 31 marca 2020r.

na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA zostaną zamieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Rodziców, którzy nie potwierdzają woli przyjęcia dziecka do przedszkola proszę o potwierdzenie tego faktu telefonicznie

Ostateczna lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona zgodnie z harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego tj. dnia 15 kwietnia 2020r. również na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Lucyna Gumienny