London Bridge is falling down

09 cze

Hello!

Dzisiaj utrwalamy nazwy środków transportu. Nauczymy się również nowej piosenki.

Słownictwo kluczowe:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek)

bicycle (rower), car (samochód), bus (autobus), train (pociąg)

Proponowany przebieg:

1. Utrwalenie i nazw środków transportu.

2. Nauka piosenki dla dzieci: