RODZINNY KONKURS POEZJI PRZEDSZKOLNEJ „KOCIE ZALOTY”

22 mar

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez zaprzyjaźnione z nami przedszkole z nad morza.

 

RODZINNY KONKURS POEZJI PRZEDSZKOLNEJ

„KOCIE ZALOTY”

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Cel konkursu:

– rozbudzenie fantazji, kreatywności i wyobraźni dzieci,

– poznanie „kociej natury”,

– wzmacnianie więzi  rodzinnych, spędzenie wspólnego czasu na rozmowach i zabawie,

– rozwijanie słownictwa i zdolności plastycznych,

Organizatorami konkursu jest Przedszkole Publiczne w Rewie.

  1. Miejsce konkursu: Przedszkole Publiczne w Rewie, ul. Koralowa 1, 81-198 Rewa, gmina Kosakowo.
  2. Konkurs  przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
  3. Przedmiotem konkursu jest napisanie, jednego krótkiego, rymowanego wiersza o kocich zalotach (najlepiej na komputerze, format  A4) oraz narysowanie przez dziecko obrazka do wiersza. Wszelkie plagiaty nie będą dopuszczone do konkursu.
  4. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą: tytuł wiersza, telefon, adres przedszkola, wiek dziecka, informację z kim dziecko napisało wiersz oraz zgodę na udostępnienie wiersza i danych autora na naszej stronie internetowej oraz w tomiku.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 05 kwietnia  2019 roku do Przedszkola Publicznego w Rewie lub przesłanie pocztą na adres organizatora.
  6. Organizator powoła Jury, które wyłoni zwycięzców konkursu w dwóch kategoriach wiekowych dzieci 3-4 letnich oraz 5-6 letnich.
  7. Ogłoszenie wyników nastąpi  najpóźniej 29 kwietnia 2019 roku.
  8. O wynikach konkursu, laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub osobiście przez organizatora konkursu. Informacja ukaże się, także na stronie przedszkola www.spmosty.szkolnastrona.pl (link przedszkole).
  9. Prace zgłoszone do konkursu, zostaną dołączone do naszego tomiku poezji przedszkolnej.

 

           Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  kociego rymowania!!!!

 

Wszelkie pytania dotyczące szczegółów konkursu prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora – p. Justyny Ulan. Numer telefonu 58 679-13-78 Przedszkole Publiczne w Rewie.