Ruch to zdrowie! Znaczenie zabaw ruchowych w rozwoju dziecka.

20 maj

Zabawy ruchowe, obok zabaw konstrukcyjnych, manipulacyjnych i naśladowczych, stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci. Należą do czynności podejmowanych nie tylko w przedszkolu, ale także w domu dla przyjemnego spędzenia czasu wolnego i dla rozrywki. Zabawy ruchowe pozwalają dzieciom bawić się w sposób przyjemny i wyładowywać w sposób naturalny nadmiar energii. Poprzez wykorzystywanie podstawowych form ruchu jakimi są: skakanie, rzucanie, chwytanie, bieganie, często połączone ze śpiewem, dziecko zdobywa lepsze kompetencje ruchowe. Przez to wzrasta u niego poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Zabawy ruchowe odznaczają się bogactwem i prostotą ruchu. Zapewniają dziecku optymalny rozwój oraz zdrowie. Oddziałują wszechstronnie na organizm, podnosząc jego wydolność, sprawność fizyczną, kształtując nawyki ruchowe. Podczas zabaw ruchowych rozwijają się siła, zręczność, szybkość, wytrzymałość, a więc wszystkie cechy motoryki oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w codziennym życiu dziecka. Dzięki swej różnorodności i swobodzie w dokonywaniu wyboru ćwiczeń ruchowych, zabawy ruchowe angażują wielkie masy mięśniowe wpływając tym samym na kształtowanie prawidłowej postawy. Manipulując różnymi przyborami, a przede wszystkim piłką i balonikiem, dzieci rozwijają szybkość reakcji, manualną zręczność oraz koordynację oka i ręki. Stosując w zabawach ćwiczenia korekcyjne, niwelujemy wady postawy i zapobiegamy ich tworzeniu się, czyli działamy profilaktycznie.

Zabawom ruchowym towarzyszy najczęściej duże zaangażowanie uczuciowe i przeżywanie emocji, takich jak: radość, zadowolenie i satysfakcja z udziału w zabawie, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi i zainteresowania. Zabawy są źródłem zdrowia psychicznego, ponieważ wzmacniają u dzieci wiarę we własne siły oraz zaszczepiają optymizm oparty na konkretnych umiejętnościach. Ucząc się przestrzegania ustalonych reguł, akceptowania propozycji rówieśników i współdziałania z nimi, dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczne. Zabawy korzystnie wpływają również na rozwój umysłowy przedszkolaków oraz na kształtowanie ich woli i charakteru. Zabawy ruchowe to największa przyjemność dzieciństwa. Pozwalają nawiązywać nowe przyjaźnie, rozładować w sposób naturalny olbrzymią w tym wieku potrzebę ruchu, cieszyć się życiem.

Reasumując można stwierdzić, że zabawy ruchowe stwarzają wielkie możliwości rozwojowe oraz przyczyniają się do podnoszenia stanu zdrowotnego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki nim przedszkolaki poznają siebie, otoczenie, opanowują nowe zdolności i umiejętności. Zajęcia tego typu powinny być często stosowane w pracy z dziećmi w przedszkolu.

Ilona Szwast