„Sensoryczny Kogel-Mogel” w grupie „Słoneczka”

29 paź

Grupa Słoneczka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym – „Sensoryczny Kogel-Mogel”. Pierwszym wyzwaniem był „Dzień bez skarpetek”.

Dzieci rozwijały zmysł równowagi, sprawność motoryczną i zmysł dotyku poprzez spacer jesienną ścieżką sensoryczną oraz wspólną pracę plastyczną wykonaną stopami. Grupa miała okazję przekonać się, że za pomocą naszych zmysłów możemy poznawać otaczający świat. To wyzwanie dostarczyło wiele wrażeń, zabawy oraz uśmiechu na buźkach przedszkolaków. 🙂

Dziś skarpetki zdejmujemy! Na boso świat poznajemy!

Aneta Ziębka