Story 8

02 cze

Hello!

Dziś utrwalimy poznane wcześniej słownictwo i będziemy rozwijać rozumienie ze słuchu.

Słownictwo kluczowe:

mummy (mama), daddy (tata), grandma (babcia), grandpa (dziadek), garden (ogród), fly (mucha, spider (pająk)

Zwroty i wyrażenia:

Daddy is digging holes- Tata kopie dołki

Mummy is planting seeds- Mama sadzi nasiona

Grandma is waternig seeds- Babcia podlewa nasiona

Grandpa is picking flowers- Dziadek zbiera kwiaty

Can I help, too?- Czy też mogę pomóc?

There’ s so much to do!- Jest dużo do zrobienia!

Proponowany przebieg:

  1. Przypomnienie nagrania, które znajduje się tu: https://www.mac.pl/login?target=http://www.mac.pl/piosenki . Dostępne jest po założeniu konta i zalogowaniu. Wybieramy pakiet z j. ang. I love Boo, następnie poziom B+, CD2, nagranie 15. The Garden Flash. Zadaniem dzieci jest powtarzanie za nagraniem i wskazywanie paluszkiem odpowiednich kart.

2. Zapoznanie z nazwami robaczków. Istotne dla nas są spider- pająk i fly- mucha.

3. Otwieramy karty pracy p. 44-45. Znów będzie potrzebne nam nagranie: Story 8, Cd 2, nagranie 18. Nagranie odtwarzamy 2 razy. Za pierwszym razem dziecko słucha, wskazuje odpowiednie obrazki paluszkiem. Możemy porozmawiać po polsku o czym jest historyjka. Za drugim razem dziecko domalowuje musze i pająkowi brakującą liczbę nóg (mucha- 3, pająk- 4) Papugę można pokolorować dowolnie.

Bardzo chętnie obejrzę prace dzieci. Można je wysyłać pod adres : angielski.dukla@gmail.com