Kalendarium

rozkład dnia

zajęcia dodatkowe

Aktualności

Galeria

Jadłospis

Witamy

Informacje ogólne

Przedszkole istnieje od 1950 roku.
Od 1 września 2003 r. rolę dyrektora Przedszkola pełni mgr Lucyna Gumienny.

Organem prowadzącym jest Gmina Dukla.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Przedszkole jest przedszkolem publicznym:

– prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w zakresie wychowania przedszkolnego,
– dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
– zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe

Przedszkole jest czynne od 630 do 1600

Historia Przedszkola

Przedszkole w Dukli istnieje od 1950 roku. Pierwszym dyrektorem była Pani Krystyna Drajewicz, która swój urząd pełniła do 1984 roku. Po jej przejściu na emeryturę funkcję tę powierzono pani Wiesławie Józefczyk. Pani Wiesława pracowała w przedszkolu 32 lata. W roku 1998 odeszła na zasłużoną emeryturę. Jej zastępczynią została Pani Danuta Kowalska. Obecnie od roku 2003 stanowisko dyrektora sprawuje mgr Lucyna Gumienny.

Początkowo przedszkole nosiło nazwę „Państwowe Przedszkole w Dukli” . Od 01.01.1992 roku prowadzenie przedszkola w Dukli stało się zadaniem obowiązkowym gminy. Przedszkole otrzymało nazwę „Przedszkole Gminne w Dukli” i obejmuje swoim zasięgiem miasto oraz Gminę Dukla.

Przez cały czas istnienia przedszkola placówka ta mieściła się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1. Warunki w tym lokalu pozostawiały wiele do życzenia. Dopiero 31.01.2011 roku został oddany do użytku wyremontowany budynek przy ZS nr 1 w Dukli. Mieści się tam teraz Przedszkole Gminne w Dukli i stanowi wraz ze Szkołą Podstawową Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Dukli.

 

przedszkole1

Nasza kadra

W przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę – 18 nauczycielek, które posiadają dodatkowe specjalizacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, nauczania zintegrowanego, informatyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nauczyciele systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Swoją postawą tworzą atmosferę przyjazną dzieciom.

Aktualności

Nasza galeria

 • urodziny
  Urodziny w grupie Smerfów
  Urodziny w grupie Smerfów
  urodziny
 • zabawy, zajęcia dydaktyczne
  Smerfy robią kanapki
  Smerfy robią kanapki
  zabawy, zajęcia dydaktyczne
 • spacery, zabawy
  Smerfy w kolorach jesieni
  Smerfy w kolorach jesieni
  spacery, zabawy
 • przedstawienia, wycieczki
  Smerfy i Jeżyki w teatrze
  Smerfy i Jeżyki w teatrze
  przedstawienia, wycieczki
 • uroczystości
  Otwarcie Przedszkola przy ul. Trakt Węgierski
  Otwarcie Przedszkola przy ul. Trakt Węgierski
  uroczystości
2

Kontakt do nas

Adres

Przedszkole 1 oddział
ul. Kościuszki 11, 38-450 Dukla
Przedszkole 2 oddział
Trakt węgierski 38, 38-450 Dukla

Telefon

13 43 31 772

E-mail

przedszkole@dukla.pl