Święto Mamy i Taty

25 maj

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki Święto Mamy i Taty
Temat dnia: “Kwiatek dla mamy”

Cele ogólne:
– kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną,
– rozwijanie sprawności manualnej

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. “Kocham mamę” – rozmowa na temat relacji dzieci z ich mamami. Pytania na temat wyglądu mamy, cechy charakteru.
  2. Słuchanie wiersza “Robot dla mamy” Adama Wacławskiego

Nasza mama już od rana jest straszliwie zabiegana.
Wciąż zakupy, gotowanie, co dzień trzeba robić pranie.
Tyle ma na głowie mama, ciągle chodzi niewyspana.
Nie odpocznie też w niedzielę, bo wciąż pracy ma tak wiele.
Sterta cała prasowania i pokoje do sprzątania.
Jak to mama wytrzymuje? Ja dziś mamę uratuję!
Sprzątniesz ten bałagan cały? Nie! Mam pomysł doskonały.
Dziś robota jej zrobimy, mamie w pracy tak ulżymy.
Robot ten, uwierzcie dzieci, wnet posprząta wszystkie śmieci.
Co dzień zrobi też sprzątanko, będzie czyste w mig mieszkanko.
I za mamę też pozmywa ,niechaj mama odpoczywa.
I odkurzy, zrobi pranie, też  przyrządzi nam śniadanie.
Tak! I obiad ugotuje ,i podłogi wypastuje,
sam odkurzy wszystkie śmieci, zróbmy więc robota, dzieci!
Ale jak my go zrobimy? Różnych rzeczy naznosimy,
szmatek, mioteł wprost bez liku, wiader, misek stos z plastiku.
Do zmywania gąbek kilka, przyda się też druciak, myjka
I patelnia, garnków trochę, gdyby robot miał ochotę
nam usmażyć kotleciki, jajecznicę, omleciki.
Więc wszystkiego dopilnujmy i robota skonstruujmy.
Robot wyszedł nam wspaniały, wręcz do pracy doskonały!
To cudowna jest maszyna, Niechaj pracę rozpoczyna.
Włączam przycisk start – czerwony. Je-stem nie-za-do-wo-lo-ny!
Sa-mi się do pra-cy weź-ciei po-móż-cie ma-mie wresz-cie.
Nie mar-nuj-cie ani chwil-li,niech się każ-dy z was wy-si-li.
Bo naj-bar-dziej cie-szy ma-mę,gdy zro-bi-cie wszyst-ko sa-me.
Robot sprzątać nie ma chęci, Chce od pracy się wykręcić.
Wcisnę guzik fioletowy. Nic nie ro-bię, nie ma mo-wy.
Ro-bot nie-po-trzeb-ny wca-le,po-ra-dzi-cie so-bie sa-mi,
bar-dzo wie-rzę w was, ko-cha-ni.
Bardzo miłe to, co mówisz, widać, że nas trochę lubisz.
My cię chętnie posłuchamy, sami wszystko posprzątamy.
Chodź-cie dzie-ci wszyst-kie do mnie,ja się że-gnam, nic tu po mnie.
Wszyst-ko ro-bić już u-mie-cie,Je-śli tyl-ko bar-dzo chce-cie.
Rad nam dobrych użyczyłeś  i w dzieciaki uwierzyłeś.
Za to bardzo cię lubimy, wcale stąd nie wypuścimy.
Bę-dzie bar-dzo mi przy-je-mnie,gdy zro-bi-cie so-bie ze mnie
ja-kiś przed-miot po-ży-tecz-ny,co w Dniu Ma-my jest ko-niecz-ny.
Co niezbędne dzisiaj będzie? Kwiatki muszą pachnieć wszędzie.
A więc wa-zon ze mnie stwórz-ciei bu-kie-ty kwia-tów włóż-cie.
O! Jak wszystko ułożone, kurz wytarty, zamiecione.
Posprzątane jest w kącikach, piękny zapach czuć sernika.
Ale czysto to i miło, może mi się to przyśniło?
Czy tu były krasnoludki, może z Marsa ufoludki?
Kto porządek zrobił taki? Mamo! Przecież to dzieciaki.
My z okazji Święta Mamy zrobiliśmy wszystko sami.
Trochę robot nam pomagał, bo porządnie nam nagadał.
Jaki robot? Co mówicie? On tu dzisiaj był o świcie.
Teraz stoi tuż za tobą i udaje wazon z wodą.
Wszystko ci powiemy potem, jak to było z tym robotem.
Teraz usiądź za stoliczkiem i poczęstuj się serniczkiem.
Jeszcze muszą być życzenia, by spełniły się marzenia
i w imieniu wszystkich dzieci wręczę mamie ten bukiecik.

3. Rozmowa na temat wiersza.
4. “Ramka dla mamy”- praca w wyprawce plastycznej str. 50