Święto Rodziców w grupie „Misiów”

30 maj

Kochani Rodzice – najlepsi w świecie,

którzy mnie kochacie w zimie i w lecie.

Jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce,

w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę.

Za Waszą dobroć dzisiaj dziękuję,

zdrowia, miłości i szczęścia winszuję.

Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i zawsze razem!