TAJEMNICE KSIĄŻEK – Jak powstaje papier

05 maj

Temat kompleksowy: TAJEMNICE KSIĄŻEK – realizowany w gr.3 – Latków: Tygryski i Zajączki

Temat dnia:  Jak powstaje papier

Cele ogólne:  rozbudzanie zainteresowania przyrodą; kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków; poszerzanie słownictwa dziecka; skupianie uwagi na czytanym tekście / filmie.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.Wysłuchanie wiersza i rozmowa z dzieckiem na temat treści wiersza, np. rodzic zadaje pytania: Z czego wyrosły drzewka? W co zamieniło się drewno? Itp.

,,Raz na sośnie siadła pliszka”

Włodzimierz Ścisłowski

Raz na sośnie siadła pliszka – (N. kładzie przed dziećmi obrazek pliszki i sosny)

no i co wynika z tego?

Drgnęła gałąź – spadła szyszka. (N. kładzie obrazek szyszki)

No i co w tym ciekawego?

Szyszka była już dojrzała –

no i co wynika z tego?

Więc nasiona wyleciały. (N. kładzie obrazek szyszki i nasion)

No i co w tym ciekawego?

Z nasion drzewka tam wyrosły – (N. kładzie obrazek drzew)

no i co wynika z tego?

Cóż, po latach ścięto sosny. (N. pokazuje obrazek ludzi ścinających drzewa w lesie)

No i co w tym ciekawego?

Z drewna papier wnet zrobiono – (N. pokazuje kartkę)

no i co wynika z tego?

Dziś jest książki twojej stroną – (N. kładzie przed dziećmi książkę, odwraca kartki)

dziękuj pliszce (drzewom), mój kolego!”

2. Zagadka dla dziecka:

Są tam duże drzewa oraz grzybki małe.

Co to jest za miejsce? Wiecie doskonale./ las

Las – oglądanie filmu edukacyjnego,  swobodna rozmowa z dzieckiem o tym co daje nam las?

 

3. Jak powstaje papier – oglądanie filmu ,,Od drzewa do papieru”

4.Papier jest?….. Rodzicu przygotuj różne kawałki papieru / różnej wielkości: papier rysunkowy, gazetę, tekturę, bibułę , kawałek papieru toaletowego lub chusteczkę higieniczną .

– Dzieci dotykają kawałki papieru – rodzic podaje nazwy

–  rodzic pyta: który jest największy? A który najmniejszy?  ( mogą ułożyć do największego do najmniejszego).

– rodzic pyta: który papier jest gruby? Sztywny? Miękki? Gładki? Szorstki?

5.,,Lornetka” praca plastyczno-techniczna. Dwie rolki po papierze toaletowym rodzic pomaga dziecku połączyć taśmą klejąca. Dziecko może ozdobić ją naklejając kolorowe kawałki papieru lub pomalować. Jeśli lornetka jest gotowa można wyjść na spacer i podglądać przyrodę .