TYDZIEŃ NA SPORTOWO W GRUPIE KOTKI

17 mar

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu u dzieci, chciałybyśmy w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportu. Kotki – każdy dzień bawią się ruchowo i ćwiczą, a w minionym ,,tygodniu sportu” wyjątkowo często ćwiczyliśmy. Dużą atrakcją dla dzieci były ćwiczenia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Dzieci zwiedziły ośrodek, obserwowały ćwiczące tam osoby, po raz pierwszy jechały windą i świetnie się bawiły ćwicząc w hali sportowej.