Uwaga! Ewakuacja przedszkola przy ul. Trakt Węgierski

12 paź

Dzisiejszego dnia w naszym przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja.  Wszystkie obecne dzieci, wychowawcy i pracownicy przedszkola, po usłyszeniu sygnału alarmowego, sprawnie opuścili budynek przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, a także zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji.