W KRAINIE MUZYKI – Instrumenty.

19 maj

Temat kompleksowy: W KRAINIE MUZYKI – realizowany w gr.3– Latków:

TYGRYSKI, ZAJĄCZKI

Temat dnia:  Instrumenty.

Cele ogólne: rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi; reagowanie na umówione sygnały.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. Czy znasz te instrumenty? Oglądanie filmu – prezentacja instrumentów  i ich charakterystycznych dźwięków

2.Orkiestra symfoniczna, posłuchajcie ( fragmentu)  utworu A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku”. Rodzicu wytłumacz dziecku skąd muzycy wiedzą co i kiedy mają grać.

3.Zabawy rytmiczne –wykonywanie poleceń: marsz, podskoki,  bieg.