W KRAINIE MUZYKI – Instrumenty.

12 maj

Temat kompleksowy: W KRAINIE MUZYKI – realizowany w gr.3– Latków:

TYGRYSKI, ZAJĄCZKI

Temat dnia:  Instrumenty.

Cele ogólne: rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi; reagowanie na umówione sygnały.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. Czy znasz te instrumenty? Rozmowa z dzieckiem. Wskazywanie i nazywanie instrumentów muzycznych.

2.,,Leśna orkiestra” Opowiedz, co widzisz na obrazku? Kto gra i na jakim instrumencie? Gdzie stoi dyrygent tej orkiestry? Czy wiesz co trzyma w ręce ? (batutę –służy do dyrygowania), pokaż gdzie stoi publiczność, która oklaskuje grającą orkiestrę. Rodzicu wytłumacz dziecku skąd muzycy wiedzą co i kiedy mają grać.


3.Zabawa w orkiestrę. Proszę przygotować np. metalową miskę, garnek, szklankę lub plastikową butelkę i łyżka do uderzania. Rodzic – dyrygent pokazuje dziecku gesty: szeroko rozłożone ręce – głośna muzyka, dłonie złączone – cicha muzyka. Potem zmiana, dziecko dyryguje – rodzic gra.

4. Moja grzechotka – praca techniczna. Do małej plastikowej butelki dziecko wrzuca np. drobne kamyczki lub fasolkę (to będzie głośna grzechotka, ale jeśli wsypie np. grysik lub inną drobną kaszę, będzie cichsza). Rodzicu włącz dziecku dowolną piosenkę i pozwól wypróbować grzechotkę –  dziecko gra tak, jak mu muzyka dyktuje.

Ogłoszenie

Mimo niesprzyjających okoliczności, udało nam się przygotować końcowe obserwacje dzieci, na które zapraszamy rodziców dzieci z gr. Zajączki i Tygryski,  w dniach:

13.05.2020 r.   ( środa)   ZAJĄCZKI    w godz.  8.00 do 11.00

14.05.2020 r. (czwartek) TYGRYSKI  w godz.  8.00 do 11.00

Nauczycielki