W KRAINIE MUZYKI – Jak poradzę sobie z hałasem?

22 maj

Temat kompleksowy: W KRAINIE MUZYKI – realizowany w gr.4 – latków:BIEDRONKI, ŻABKI, KOTKI
Temat dnia:  Jak poradzę sobie z hałasem?


Cele ogólne:

  • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych,
  • Rozumienie problemu szkodliwości hałasu dla naszego zdrowia
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka


Proponowane sposoby realizacji tematu:

1. „Co to za dźwięk?”– zabawa słuchowa- dziecko siedzi z zamkniętymi oczami, a rodzic prezentuje różne odgłosy, zadaniem dziecka jest odgadnięcie co to za dźwięk.
– zatrzaskiwanie drzwi
– stawianie kubka na stole
– szeleszczenie papierem
– głośne tupanie
– przewracanie stron w książce
– gwizdanie
– itp.

2. Rozmowa z dzieckiem
– które odgłosy były dla ciebie przyjemne?
– które były nieprzyjemne?
– jak myślisz, dlaczego?
– od czego zależy, że jedne dźwięki są miłe, a inne nie?
Zwrócenie uwagi dziecka na szkodliwość hałasu dla naszego zdrowia.

3. Wykonanie zadania w KP 2  str. 36.

4. Logo- zabawa „ Budujemy ciszę”- naśladuj panią

5. Ucho – dzięki niemu słyszę . Obejrzyj krótki film z serii „Było sobie życie”

5. Ulep z plasteliny model ucha