WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY

15 lis

W naszym przedszkolu zorganizowane zostały zajęcia profilaktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Studenci PWSZ z Krosna reprezentujący Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku pokazali przedszkolakom w jaki sposób udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz jak właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Mamy nadzieję, że prowadzone warsztaty pozwolą dzieciom zaznajomić się z problematyką udzielania pierwszej pomocy.

Nauczycielki