Wartości patriotyczne w wychowaniu dzieci

09 lis

Słowo „patriotyzm” oznacza „miłość ojczyzny”, a więc jest to postawa umiłowania oraz szacunku do własnej ojczyzny.

                Postawę patriotyzmu należy kształtować już u najmłodszych dzieci. Największy wpływ na osobowość młodego człowieka mają rodzice. Wychowują oni swoje dzieci wg własnego systemu wartości. Ukazują im dobro, prawdę, sprawiedliwość, mądrość i uczciwość. Rodzina jest zatem źródłem wartości i norm, które kształtują postawę młodego człowieka.

                Pamiętajmy jednak, że dzieci są wspaniałymi obserwatorami: jeśli mówimy coś innego, niż robimy – szybko to zauważą.

                Niezwykle ważne jest dla małego człowieka to, co nas otacza, co jest najbliższe. Uczmy więc dostrzegać i szanować piękno najbliższego otoczenia, środowiska, miejscowości. Pokazujmy zabytki, zwyczaje, obrzędy, porozmawiajmy ze starszymi osobami, włączajmy się w uroczystości patriotyczne.

                Dobrą okazją do uwrażliwienia na wartości patriotyczne jest obchodzone 11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości. Nawet małym dzieciom w prosty sposób można uświadomić, że są one częścią grupy ludzi, z którą łączy je pochodzenie, wspólny język, tradycje. Ta grupa tworzy naród, a każdy naród ma też swoje symbole: godło, flagę, hymn.

                Ważne jest także okazywanie szacunku naszym symbolom narodowym.

                U dzieci trzeba tworzyć patriotyczne więzi, budzić szacunek do przeszłości, wzbudzać świadomość, przynależność do narodu polskiego.

                Należy uczyć dziecko, dobrego mówienia o swojej rodzinie, przedszkolu, mieście, ojczyźnie, o Polakach.

                W wychowaniu patriotycznym chodzi o to, aby kształtować postawę emocjonalnego przywiązania do rodziny, lokalnej społeczności i kraju oraz rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych.

Urszula Aszlar