WIELKANOC – Co włożymy do koszyczka wielkanocnego?

08 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4-latków: Biedronki, Żabki, Kotki

Temat dnia: Co włożymy do koszyczka wielkanocnego?

Cel ogólny:
– wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
– kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. „Co włożymy do koszyka wielkanocnego?” – rozmowa z dziećmi dotycząca pokarmów, które powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyku. Wyjaśnienie dzieciom symboliki poszczególnych pokarmów.

2. Zachęcamy dzieci do wykonania zadania grafomotorycznego z kart pracy (str 23).

3. „Koszyczek wielkanocny”– zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Rozwijanie sprawności fizycznej i orientacji. Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
– Podczas swobodnej zabawy ruchowej, na hasło rodzica: “Do koszyczka wielkanocnego wkładamy…” dzieci wymieniają zapamiętane produkty i wyklaskują, tupią, skaczą lub wykonują inne aktywności, ale tyle razy ile sylab ma dama rzecz (np. pi-san-ka 3 sylaby, więc skaczemy 3 razy, jaj-ko 2 sylaby, więc aktywność wykonujemy 2 razy itd.)

4. Pamiętajcie o utrwalaniu piosenki wielkanocnej “Wełniany baranek” udostępnionej w poniedziałek.