Wiosenne kwiaty – realizowany w gr.4 – Latków: BIEDRONKI, ŻABKI, KOTKI

26 mar

Temat dnia:  Wiosenne kwiaty

Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Doskonalenie wypowiadania się na dany temat. Doskonalenie umiejętności liczenia i spostrzegania . Rozwijanie umiejętności manualnych. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

1.„Kwiaty wiosenne” – rozmowa na temat wiosennych kwiatów na podstawie wiersza. Rodzicu poproś dziecko o wskazanie, na poniższych ilustracjach  kwiatu, o którym był wiersz.

Przebiśnieg

Za śniegowej chmury

słońce ledwie błyśnie,

a już się spod śniegu

przebija przebiśnieg.

Wychyla się główka

w śniegu sztywnej kryzie…

Byle na powietrze!…

Byle słonka bliżej!…

Rozgniewał się marzec,

sypnął gęsto śniegu…

– Nie czas jeszcze wiosnę

witać, przebiśniegu!

Lecz przebiśnieg – kwiatek

drobny, niepozorny,

przebił się na przekór.

Mały… a zadziorny.

Ponad kryzą śniegu

białym kwiatem błysnął…

– Czas już, panie Marcu,

bo wiosna już blisko!

2. Czy znasz te kwiaty?

Spróbuj  je nazwać.  Policz ile jest tulipanów, krokusów i przebiśniegów. Powiedz gdzie jest tyle samo kwiatków, jakich kwiatów jest więcej?, których jest najmniej?

 Nauka rozpoznawania kwiatów będących pod ochroną od tych , które rosną w ogródku.

Rodzicu wyjaśnij dziecku: co to znaczy, że niektóre rośliny są pod ochroną – to rzadko występujące  rośliny i grozi im wyginięcie, nie wolno ich zrywać, deptać, niszczyć. Za zniszczenie roślin chronionych grożą kary.

 Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami. Przypomnienie nazw i wyglądu  kwiatów wiosennych. Wyjaśnienie znaczenia i pojęcia – rośliny chronione

3. Proponuje chętnym dzieciom namalowanie farbami wybranego wiosennego kwiatu.

4. W dalszym ciągu utrwalamy z dziećmi piosenkę pt. Marcowe żaby