WITAJ WIOSNO!

31 mar

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki    Witaj Wiosno!

Temat dnia : Zapraszamy do nas ptaszki.

Cele ogólne:
– Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody,
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
– Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie twórczości plastycznej,
– Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu czytanego

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  • Wspólna rozmowa z dzieckiem na temat  powracających wiosną ptaków na podstawie obserwacji i opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=iG4QBT1ycqc

  • Podczas słuchania dzieci zapamiętują nazwy ptaków (jaskółki, żurawie, bociany).
  • Oglądanie ilustracji ptaków. Dziecko opisuje wygląd bociana.
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Żuraw (Grus grus)
Dymówka (Hirundo rustica)
  • Chętne dzieci mogą wykonać bociana dowolną techniką. Pracami możecie się pochwalić na naszym facebooku