WITAJ WIOSNO !

30 mar

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki    Witaj Wiosno!

Temat dnia : Jaka jest Wiosna ?

Cele ogólne:
– Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody,
– Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie na   
wiosnę,
– Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie twórczości plastycznej,
– Kształtowanie wyobraźni muzycznej.

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  • „Jaka jest wiosna?”–  rozmowa na temat wiosennych barw, dźwięków, zapachów, smaków na podstawie doświadczeń dzieci oraz treści piosenki „Maszeruje wiosna”.
  • Osłuchane się z piosenką  pt. „Maszeruje wiosna”
  • Praca plastyczna „Pani Wiosna”.
    Wykonanie pracy dowolna techniką plastyczną ( kolorowanie kredkami, flamastrami, malowanie farbkami, wyklejanie plasteliną , papierem kolorowym itp.)
  • Wyjście do przydomowego ogrodu – obserwacje przyrodnicze, wyszukiwanie oznak wiosny.