Wizyta Misiów w klasztorze ojców Bernardynów w Dukli.

04 lis

Z okazji 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, grupa “Misie” wybrała się do klasztoru ojców Bernardynów w Dukli. Zwiedziła miejsce pamięci Jana Pawła II, wpisała się do księgi pamiątkowej oraz zapaliła znicz przy pomniku wielkiego Polaka.