Wychowanie do wartości

22 lut

Wychowanie do wartości

 

            Niezależnie od epoki w jakiej żyjemy, wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby dzieci wyrosły na mądre, dobre i szczęśliwe osoby.

We współczesnym świecie, gdzie praca zawodowa, ogrom obowiązków i tempo życia rodziców wpływa na to, iż mają oni coraz mniej czasu dla dzieci, a tym samym i mniej czasu na okazywanie miłości, ważne jest odpowiedzialne i mądre wychowanie. Nie sposób mówić o procesie wychowania bez udziału wartości. Są one bardzo ważnym elementem budującym sytuację wychowawczą oraz dokonujący się na jej podłożu proces wychowania.

Proces rozróżniania wartości, tego co dobre, a co złe jest bardzo długi, ponieważ obejmuje lata od wczesnego dzieciństwa aż po osiągnięcie dorosłości. To w jaki sposób on przebiegnie, zależy w dużej mierze od rodziców, to oni maja istotny wpływ na to, jakie wartości w życiu ich dziecka będą priorytetowe.

Małe dzieci nie mają jeszcze ukształtowanego systemu wartości. W zachowaniach, które mogą budzić dezaprobatę rodziców ( zabranie zabawki), kierują się nie wartościami, lecz jedynie chęcią poznania otaczającej rzeczywistości. W miarę upływu czasu dzieci w swoim zachowaniu i postępowaniu uczą się uwzględniać, nie tylko własne interesy, ale także potrzeby innych osób.

Nieodzownym elementem do prawidłowego funkcjonowania naszych dzieci w społeczeństwie, do kształtowania szacunku dla samego siebie jest przekazywanie takich wartości jak: wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, prawda, równość, tolerancja, zaufanie, poszanowanie drugiego człowieka. Najskuteczniejszym sposobem przekazywania dzieciom wartości jest własny przykład. Dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią i patrzy jak reagują w określonych sytuacjach.

W wielu rodzinach znikają z procesu wychowania zwroty grzecznościowe, zasady moralne, normy społeczne. Brakuje nauczania do wartości, konsekwencji w egzekwowaniu norm społecznych i zasad postępowania, co stanowi przyczynę agresji i problemów w zachowaniu naszych dzieci.

Musimy pamiętać, że wartości przede wszystkim wynosimy z domu rodzinnego, a przedszkole jedynie, powinno wspierać i umacniać rodziców w przekazywaniu dzieciom odpowiednich wartości. Dlatego to właśnie rodzice muszą głęboko zastanowić się co jest dla nich ważne i zdecydować, które z wartości chcą przekazać swoim dzieciom, bo to one w przyszłości pomogą im pokonać trudności i dokonać dobrych, wartościowych i odpowiedzialnych wyborów.

Opracowała: Mariola Gajek