Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

12 lis

      Kształtowanie poczucia przynależności narodowej trzeba rozpocząć od najmłodszych lat. Treści wychowania patriotycznego realizowane są już w edukacji przedszkolnej.
      Do podstawowych zadań tej dziedziny należą: budzenie przywiązania do ziemi ojczystej, wpajanie poczucia tożsamości narodowej, zaznajamianie z elementami polskiej kultury, symboliką narodową. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe dziecku do tego, co dalekie i nieznane. Poznanie Ojczyzny przez małe dziecko rozpoczyna się od więzi z rodziną, miejscem zamieszkania, przedszkolem, najbliższymi okolicami i tradycjami związanymi z regionem. Rodzice jako pierwsi mają możliwość wprowadzenia dziecka w piękny świat tradycji i kultury naszego regionu. Od nich w dużym stopniu zależy czy obudzą w dziecku szacunek i miłość do otaczającego je środowiska i regionalnej tradycji. Wiedza o najbliższym środowisku jest wstępem do powstania więzi z ojczyzną.
      Polska ziemia jest usłana miejscami pamięci narodowej, kościołami i przydrożnymi kaplicami, muzeami, piękną przyrodą, w tym jej pomnikami i rezerwatami. Odwiedzamy te miejsca, czyniąc je ośrodkami zainteresowań dzieci, zwłaszcza 5-6-letnich. Filmy, albumy, utwory literackie wzmacniają wiedzę o Ojczyźnie poznawaną bezpośrednio, dostarczają przedszkolakom radosnych przeżyć. Zajęcia te umożliwiają także zapoznanie dzieci z symbolami Polski – orłem, flagą biało-czerwoną. W ciągu roku jest wiele okazji do słuchania, bądź śpiewania hymnu narodowego. ,,Mazurek Dąbrowskiego” może być śpiewany podczas uroczystych dni w przedszkolu. Ważnym jest, aby nauczyciel własną postawą, przykładem i odpowiednim sposobem potrafił przekazać dzieciom istotę wartości rodzinnych, piękno krajobrazu, wagę tradycji i dziedzictwa kulturowego.
      Warunkiem skuteczności tych działań musi być własny patriotyzm nauczycieli oraz umiejętność współdziałania z rodzicami. Nauczyciele i rodzice wspólnie winni oddziaływać na budzenie u dzieci uczuciowego stosunku do kraju ojczystego.

                                                                              Opracowała : Anna Drozd