Wycieczka „Słoneczek” i „Misiów” do RCKP w Krośnie na musical „Dzwonnik z Notre Dame”.

25 mar