Żabki przyłączają się do obchodów Dnia Krajobrazu 2023.

20 paź

„Doceń lokalność!” – to hasło Dnia Krajobrazu 2023.

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów nam towarzyszących, a jednocześnie krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów.

W tym roku Góra Cergowa była obiektem zainteresowania dzieci z grupy Żabki. Podziwialiśmy ją wielokrotnie spacerując uliczkami Dukli. Malowaliśmy górę farbami, oglądaliśmy zdjęcia i podjęliśmy próby samodzielnego fotografowania jej przez dzieci. Podczas spacerów poznawaliśmy najbliższą okolicę, podziwialiśmy przyrodę i aktywnie spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu. Już od najmłodszych lat należy kształtować u dzieci postawy proekologiczne, uczyć poszanowania przyrody i zwracać uwagę na piękno okolicy w jakiej mamy możliwość mieszkać.

„Zwracajmy uwagę, zwłaszcza ludziom młodym, na wartość krajobrazów w życiu codziennym. Poprzez wspólne aktywności dajmy impuls do refleksji nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni i odpowiedzialnego ich planowania. O wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, o którą trzeba dbać.”

Anna Buczyńska-Pac

https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2023