zajecia dodatkowe

– Religia w kl. “O” 2 x 0,5godz./tydz.

– Logorytmika dla dzieci młodszych