Zajęcia otwarte w grupie KOTKI

11 kw.

Spotkanie z wiosną w grupie ,,Kotki”

Dni otwarte to doskonała okazja do ukazania rodzicom pracy dziecka w grupie. W dniu 04.04.2019 r. odbyły się zajęcia  na temat ,,Spotkanie z wiosną” rodzice mieli możliwość  zobaczyć dziecko w różnych sytuacjach edukacyjnych. Wspólnie spędzony czas przyniósł zadowolenie dzieciom oraz zmobilizował ich do aktywności podczas zajęć. Uważamy, że taki aktywny udział  rodziców  w procesie edukacji i wychowania dzieci w przedszkolu ma ogromne znaczenie dla tworzenia pozytywnych relacji między nimi a nauczycielami. Dziękujemy za liczne przybycie. 

Małgorzata Głód i Krystyna Michno.