Zajęcia Smerfów

06 lut

W minionym semestrze Smerfy świetnie się bawiły ucząc się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Dzieci rozwijały samodzielność, nie tylko przy samoobsłudze, również zdobywały nowe umiejętności kulinarne i uczyły się odpowiedzialności podczas pełnienia dyżurów przy posiłkach. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci rozwinęły swoje umiejętności matematyczne, poszerzyły kompetencje językowe, usprawniły rączkę, rozwinęły sprawność fizyczną, uwrażliwiały się na piękno sztuki i poszerzyły swoją wiedzę o ogrom nowych wiadomości. Smerfy zacieśniły również nawiązane przyjaźnie, uczyły się współpracy i troski o kolegów i koleżanki. Ponadto przedszkolaki zaznajomiły się z matą do kodowania i uczyły się przy pomocy robotów podstaw programowania, co stanowiło dla nich dużą atrakcję. Zadowolone z dotychczasowych osiągnięć życzymy naszym podopiecznym dalszych sukcesów i postępów na kolejny semestr wspólnej zabawy i nauki!

Karolina Szczurek

Małgorzata Szczurek