Zajęcia zdalne

26 mar

Tematyka zajęć realizowana zgodnie z podstawą programową wraz z propozycją zabaw i ćwiczeń będzie przekazywana rodzicom dzieci z grup ,,Motylki” , ,,Słoneczka”, ,,Misie” drogą mailową.