,,Złość i agresja”

20 kw.

„Złość i agresja”

Czy wolno wyśmiewać się z innych, szczypać, gryźć, popychać, przezywać, bić ?

O tych i  innych zachowaniach rozmawiał z dziećmi Pan Maciej Drozd pracownik Zakładu Karnego w Łupkowie – tata Antosia z grupy ,,Kotki’’. Dzieci na ogół  dostrzegają agresywne zachowania kolegów – zgłaszają pani lub głośno protestują, ale mają problem z opanowaniem złości. Pogadanka o agresji przybliżyła przedszkolakom rozumienie uczuć drugiej osoby (krzywdzonej) oraz rozwinęła empatię. Dzieci były zainteresowane, grzecznie słuchały i odpowiadały na pytania a w nagrodę zostały poczęstowane cukierkami.

W imieniu nauczycielek i dzieci dziękujemy Panu Maciejowi za przybycie do przedszkola i ciekawą pogadankę.

Małgorzata Głód