Znaczenie rodziców w życiu i wychowaniu dziecka

20 wrz

Rodzice podejmują trudne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest wychowanie dziecka na wartościowego, odpowiedzialnego człowieka, zdolnego do współżycia i współdziałania w społeczeństwie. Zaspokajają oni podstawowe potrzeby biologiczne i psychiczne dziecka, przede wszystkim potrzebę miłości i akceptacji, dają poczucie bezpieczeństwa a zarazem kształtują nowe potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne. To mama i tata poprzez stałe przebywanie z dzieckiem, dostarczają mu wiedzy o otaczającym świecie, a co najważniejsze, stają się modelami osobowości i wzorami zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Każde z nich ma do spełnienia swoje role. Obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec bowiem dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie mu ofiarować. To dzięki ojcu dziecko nabywa pewności w kontaktach społecznych oraz podejmuje działalności w różnorodnych dziedzinach. Rola matki jest tak samo ważna jak ojca. Miłość macierzyńska zapewnia dziecku poczucie więzi i bezpieczeństwa. To właśnie matka jest osobą, z którą dziecko spędza najwięcej czasu. Obecność matki wpływa na poczucie własnej wartości u dziecka. Bycie rodzicem to jedna z najtrudniejszych ról życia. Dobre wychowanie dziecka wymaga zaangażowania ze strony zarówno matki jak i ojca. Wzajemnie ich współdziałanie może stać się podstawą dobrego wychowania i wspierania rozwoju dzieci. Wychowanie jest podstawowym narzędziem kształtowania młodych ludzi, dlatego trzeba by było przemyślane i konsekwentne.

APEL DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

  • Interesujcie się życiem Waszych pociech.
  • Często rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o wszystkim, co Was otacza, co robicie, co myślicie, co czujecie.
  • Dawajcie dzieciom przykład właściwego postępowania i zachowania się, ponieważ dzieci najwięcej uczą się od Was.
  • Spędzajcie z dziećmi czas wolny, ponieważ wspólne spędzanie czasu wolnego przez całą rodzinę scala ją i cementuje.
  • Bawcie się z dziećmi w odgrywanie różnych ról, które dadzą szansę na zrozumienie różnych sytuacji i zachowań.
  • Czytajcie dzieciom książki, pokazujcie kolorowe ilustracje, rozmawiajcie o przeczytanej treści, tłumaczcie im niezrozumiałe słowa, odpowiadajcie na nurtujące je pytania.
  • Przydzielajcie dzieciom obowiązki, które nauczą je odpowiedzialności za podejmowane działania. Zachęcajcie, chwalcie, nagradzajcie.
  • Kontaktujcie się na bieżąco z przedszkolem. Bardzo ważna jest współpraca rodzic-nauczyciel w procesie wychowania dziecka. Swoją pomocą służą Wam nauczyciele.

Ilona Szwast