ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE. Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?

09 cze

Temat kompleksowy realizowany w gr. 4- latków: Biedronki, Żabki, Kotki
Temat dnia: Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?

Cele ogólne:

  • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
  • doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu
  • kształtowanie wyobraźni u dzieci

Proponowane sposoby realizacji tematu:

  1. Słuchanie piosenki na podstawie wierszy Jana Brzechwy. Nauka piosenki. Swobodna improwizacja ruchowa.

2. Omówienie treści piosenki:

  • Co znajduje się w zoo?
  • Co robią małpy, lis, żubr, dzik, niedźwiedź?
  • Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w zoo?

3. “Kto tak ryczy?”, “Kto tak ćwierka?”. Rozwiązywanie zagadek słuchowych.

4. Spróbuj naśladować odgłosy wybranych zwierząt.

5. “Mój zwierzak” – narysuj wybrane zwierzę z wyobraźni.