ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU – ODGŁOSY Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

15 kw.

Temat kompleksowy realizowany w gr. 3-latków: TYGRYSKI, ZAJĄCZKI.

Temat dnia: „ Odgłosy z wiejskiego podwórka”.

Cele ogólne:

– poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych na wiejskim podwórku;

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich;

– kształtowanie umiejętności położenia przedmiotów w przestrzeni;

– posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych;

– kształtowanie wyobraźnie muzycznej.


Proponowane sposoby realizacji tematu:


1.Zabawa w rymy – zabawa podczas słuchania wiersza M. Strzałkowskiej. Rodzic czyta wiersz, dziecko słucha i naśladuje głosy zwierząt z wiejskiego podwórka – w momentach, w których rodzic przerwie recytację.

„Zabawa w rymy”

Małgorzata Strzałkowska

Raz wybuchła na podwórku awantura,

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!

Kura gdacze,

kaczka… (kwacze)

krowa… (ryczy)

świnia… (kwiczy)

owca… (beczy)

Koza… (meczy)

a na płocie przy chlewiku

kogut pieje: kukuryku!

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,

ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,

a pisklęciu się dostała niezła bura.


2.Aby bliżej przyjrzeć się zwierzętom mieszkającym na wsi proponujemy zapoznanie dzieci z prezentacją dostępną pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/watchv=v4R2rkylrc0&fbclid=IwAR1s_z75qbYmQy3mD0SICm8LhzimYAhONMl5-zfAzhl9_j1-sq6FLFrOO6I


3.Określanie miejsca przedmiotu.

Rodzic ma maskotkę zwierzątka spotykanego na wiejskim podwórku (lub wydrukowany obrazek). Manipuluje nią, ustawiając w różnych miejscach (na stoliku, pod stolikiem, obok stolika, za krzesełkiem, przed krzesełkiem…). Zadaniem dziecka jest określenie jej położenia.


4.Zachęcamy do zapoznania dzieci z piosenką „Dziadek fajną farmę miał”. 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,

Krówki muu tu i muu tam,

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu.

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam,

Chrum tu, chrum tam,

ciągle tylko chrum chrum.

Krówki muu tu i muu tam,

Mu tu, mu tam,

ciągle tylko muu.

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam,

ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,

Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam,

Kwa tu, kwa tam,

ciągle tylko kwaaa.

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam,

Chrum tu, chrum tam,

ciągle tylko chrum.

Krówki muu tu i muu tam,

Mu tu, mu tam,

ciągle tylko muu.

Kurki koko tu i koko tam,

Ko tu, ko tam,

ciągle tylko koko,

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 


Po odsłuchaniu piosenki warto porozmawiać z dzieckiem na temat zwierząt, które w niej występowały oraz ich odgłosów. Zapraszamy również do improwizacji ruchowych przy piosence. 


5.A dla chętnych dzieci zadanie. Pokoloruj obrazek zgodnie z instrukcją.


Drodzy Rodzice pamiętajcie o czynnościach samoobsługowych swoich pociech – poćwiczcie ubieranie, rozbieranie, wkładanie obuwia, mycie rąk, twarzy.