ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU – Podwórkowa orkiestra

17 kw.

Temat kompleksowy: Zwierzęta na wiejskim podwórku – realizowany w gr. 4-latków: Biedronki, Kotki, Żabki

Temat dnia : Podwórkowa orkiestra

Cele ogólne: Rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej, wzrokowej  i małej motoryki. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Proponowane sposoby realizacji:

1. Słuchanie opowiadania „Na wiejskim podwórku”- rodzic powinien zwrócić uwagę dziecka na głosy jakie wydają zwierzęta, oraz  zachęcić do odpowiedzi na zadane pytanie.

2. „Jak robi krowa, jak robi koń?” – zabawa z naśladowaniem głosów zwierząt gospodarskich.

3. Zabawa z sylabami – rodzic dzieli wyraz na sylaby (nazwy zwierząt z gospodarstwa), a dziecko wypowiada nazwę zwierzęcia. W drugiej części zabawy rodzic wypowiada nazwę, a dziecko dzieli ją na sylaby (dla ułatwienia może klaskać w dłonie).

4. Labirynt – zadanie z karty pracy na stronie nr 21.

W czasie przebywania na zewnątrz zachęcajcie swoje pociechy do wsłuchiwania się w odgłosy otoczenia, wyróżnienie wśród nich odgłosów wydawanych przez ptaki lub inne zwierzęta.