Zwierzęta na wiejskim podwórku.

14 kw.

Temat dnia: Jak wygląda wieś?

Cele ogólne:

  • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
  • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.

  1. Rozmowa z dziećmi na temat pracy rolnika na podstawie piosenki “Stary Donald farmę miał” i własnych doświadczeń dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
  2. Jak wygląda wieś? – proszę porozmawiać z dzieckiem na temat krajobrazu wsi i miasta. Zachęcamy dziecko do opowiedzenia jakie różnice i podobieństwa można zauważyć między wsią i miastem.

3. Proszę o wykonanie zadania w kartach pracy na stronie 19. Dzieci szukają na ilustracji elementów niepasujących do krajobrazu wiejskiego.