Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

imię i nazwisko: Agnieszka Gołąbek
e-mail: inspektorodo@op.pl

  1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej o zatrudnienie bez ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy
  2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonania zlecenia, usługi oraz zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dzieci z Przedszkola
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Przedszkola Gminnego w Dukli
  5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań oświatowych
  6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19
  7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w  procesie rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Dukli
  8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej
  9. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych z monitoringu