kształcenie na odległość

rozkład dnia

Kalendarium

o projekcie

info_

Aktualności

Galeria

Jadłospis

  • Nadchodzące wydarzenia

    W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Witamy

DSC01165

O nas

Przedszkole jest przedszkolem publicznym:

  • prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w zakresie wychowania przedszkolnego,
  • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Organem prowadzącym dla Przedszkola Gminnego w Dukli jest Gmina Dukla.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Personel przedszkola to: 20 nauczycielek w tym dyrektor i 20 osób pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli, posiadający dodatkowe specjalizacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, nauczania zintegrowanego, informatyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, pedagogiki terapeutyczno-leczniczej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć z języka angielskiego.

Nauczycielki systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi.

Cały personel przedszkola swoją postawą tworzy atmosferę przyjazną dzieciom.

Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:00

Historia Przedszkola

Wychowanie przedszkolne w Dukli ma długoletnią i piękną tradycję.

Przedszkole w Dukli swoją działalność rozpoczęło w 1950r. w przedwojennej kamienicy na ul. Żwirki i Wigury 1, mieszczącej 3 sale przedszkolne.

Z dniem 1września1992 roku – zgodnie z art. 105 ust.1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie przedszkola w Dukli stało się obowiązkowym zadaniem własnym gminy. Przedszkole otrzymało nazwę „Przedszkole Gminne w Dukli” i obejmuje swoim zasięgiem miasto oraz Gminę Dukla. Placówka stanowiła odrębną instytucję przez 60 lat.

Od 1 września 2010r. przedszkole zostało przeniesione do wyremontowanego budynku przy ul. Kościuszki 11, gdzie wraz ze szkołą podstawową do 31.08.2017r. stanowiło Zespół Szkół nr 1 w Dukli.

Od 1 września 2017r. przedszkole znów staje się odrębną jednostką samorządową pod nazwą Przedszkole Gminne w Dukli i zostaje zlokalizowane w dwóch budynkach: budynku na ul. Kościuszki 11 do którego uczęszczają 5-6 latki (5 grup) i nowo oddanym budynku na ul. Trakt Węgierski 38A do którego uczęszczają 3 i 4 latki (5 grup).

W sumie Przedszkole Gminne w Dukli liczy 10 grup przedszkolnych. Do przedszkola uczęszczają dzieci z Dukli, jednak większą liczbę stanowią dzieci z poszczególnych miejscowości gminy Dukla.

Dyrektorzy przedszkola to:

Krystyna Drajewicz do 31.08.1984 roku.

Wiesława Józefczyk od 01.09.1984r. do 31.08.199r.

Danuta Kowalska od 01.09.1998r. do 31.08.2003r.

Lucyna Gumienny od 01.09.2003r. do 01.09.2010r.

(01.09.2010-31.08.2017- wicedyrektor ZS nr 1 w Dukli)

od 01.09.2017r. ponownie dyrektor przedszkola do nadal

przedszkole1

Nasza kadra

W przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę – 18 nauczycielek, które posiadają dodatkowe specjalizacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, nauczania zintegrowanego, informatyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nauczyciele systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Swoją postawą tworzą atmosferę przyjazną dzieciom.

Aktualności

2

Kontakt do nas

Adres

siedziba:

Trakt Węgierski 38 A, 38-450 Dukla

Dyrektor tel. 577 700 502

tel. 577 700 561 (zgłaszanie spóźnień dzieci do godz. 9)

—-

ul. Kościuszki 11, 38-450 Dukla

w-ce dyrektor tel. 535 740 616

tel. 577 700 526 (zgłaszanie spóźnień dzieci do godz. 9)

E-mail

przedszkole@dukla.pl